Dátum: Piatok, 14. február 2020 09:30 - 10:30
Popis: Program pozostáva z premietania filmu (autorský film pracovníkov hvezdárne) pre deti o vesmíre a nadväzuje interaktívnymi aktivitami súvisiacimi s vesmírom.
Miesto:Materská škola, Lesné, Lesné 89, 07101 Michalovce
Kontakt: Mgr. Juliána Gladišová, tel: 0566443260
Okres:Michalovce
Kapacita miesta: obmedzená - rezervácia
Organizátor:Hvezdáreň Michalovce, Michalovce
Forma:beseda
Žáner: astronómia
Cielová skupina:deti predškoláci 1-6 rokov
Skryť mapu