Dátum: Piatok, 14. február 2020 10:30 - 11:30
Popis: Program pozostáva z premietania filmu (autorský film pracovníkov hvezdárne) pre deti o vesmíre a nadväzuje interaktívnymi aktivitami súvisiacimi s vesmírom.
Miesto:Materská škola, Petrovce nad Laborcom, Petrovce nad Laborcom 76
Kontakt: Mgr. Milada Jakubecová, tel: 0566443260
Okres:Michalovce
Kapacita miesta: obmedzená - rezervácia
Organizátor:Hvezdáreň Michalovce, Michalovce
Forma:beseda
Žáner: astronómia
Cielová skupina:deti predškoláci 1-6 rokov
Skryť mapu