Dátum: Pondelok, 10. august 2020 - Piatok, 30. október 2020
Popis: Výstava fotografií oblohy, rôznych kozmických objektov i atmosferických úkazov od slovenských a českých astrofotografov. Výstava je realizovaná v spolupráci s Krajskou hvezdárňou v Žiline. Je dostupná v budove hvezdárne v rámci exkurzií.
Miesto:Hvezdáreň v Michalovciach, Hrádok č.1, 07101 Michalovce
Kontakt: Mgr. Juliána Gladišová, tel: 0566443260
Okres:Michalovce
Kapacita miesta: obmedzená 45
Organizátor:Hvezdáreň Michalovce, Michalovce
Partner:Krajská hvezdáreň v Žiline, Žilina
Forma:exkurzia, výstava
Žáner: astronómia, príroda
Cielová skupina:deti predškoláci 1-6 rokov, školáci 6-15 rokov, mládež 15-18 rokov, dospelí, seniori, odborná verejnosť
Skryť mapu