Dátum: Štvrtok, 24. september 2020 17:00 - 19:00
Popis: Stretnutie záujemcov o astronómiu a astronómov - amatérov; rozprávanie o aktuálnych astronomických témach; informácie členov o vlastných pozorovaniach, prístrojovej technike, premietanie fotografií…
Miesto:Hvezdáreň v Michalovciach, Hrádok č.1, 07101 Michalovce
Kontakt: RNDr. Igor Parnahaj PhD, tel: 0566443260
Okres:Michalovce
Kapacita miesta: obmedzená 45
Organizátor:Hvezdáreň Michalovce, Michalovce
Forma:beseda, prednáška, prezentácia
Žáner: astronómia, príroda
Cielová skupina:mládež 15-18 rokov, dospelí, seniori, odborná verejnosť
Skryť mapu