Dátum: Piatok, 26. máj 2023 10:00 - 11:00
Popis: Program pozostáva z rozprávania na tému Slnko, planéty slnečnej sústavy a iné vesmírne objekty a objasnenia základnej terminológie z astronómie.
Miesto:KHaZKC- Krajská hvezdáreň, Hrádok 1, 071 01 Michalovce
Kontakt: RNDr. Zdeněk Komárek, tel: 0566443259
Okres:Michalovce
Kapacita miesta: obmedzená - rezervácia
Organizátor:Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum, Michalovce
Forma:beseda, prednáška
Žáner: astronómia
Cielová skupina:deti predškoláci 1-6 rokov
Skryť mapu