Dátum: Pondelok, 4. september 2023 - Sobota, 30. september 2023
Popis: Ekologická výstava zameraná na problematiku znečistenia životného prostredia:- vznik odpadov a nakladanie s odpadom, - skládkovanie a spaľovanie odpadkov,- minimalizácia vzniku a škodlivosti odpadkov a opätovné používanie... - triedený zber odpadkov, - r
Miesto:Zemplínska knižnica v Trebišove, M. R. Štefánika 53, 075 43 Trebišov
Kontakt: Naděžda Matejová, tel: 0566724222
Okres:Trebišov
Kapacita miesta: neobmedzená
Organizátor:Zemplínska knižnica, Trebišov
Forma:výstava
Žáner: príroda, iné
Cielová skupina:školáci 6-15 rokov, mládež 15-18 rokov, dospelí, seniori, odborná verejnosť
Skryť mapu